İŞBİRLİKLERİ İÇİN İletİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ
0544 768 5708

5500 YILLIK TARİH ASLANTEPE HÖYÜĞÜ MALATYA

by Arkerobox Arkeoloji Setleri
5500 YILLIK TARİH ASLANTEPE HÖYÜĞÜ MALATYA

 Aslantepe Höyüğü, 

Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Malatya iline 7 kilometre mesafede, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında bulunuyor.

Aslantepe’de ilk kazılar 1930’larda Fransız Arkeolog Louis Delaporte başkanlığında bir ekip tarafından yapılmıştır. Kazı özellikle Geç Hitit tabakalarında yapılmıştır. Kazılarda taş üzerine alçak kabartma ile dekore edilmiş avlu ve giriş kapısının iki yanında iki aslan heykeli ve karşısında devrilmiş bir kral heykeli ile bir Geç Hitit Sarayı bulunmuştur. Bu eserler o tarihlerde Malatya’da müze bulunmadığı için Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne götürülmüş ve halen orda sergilenmektedir.

Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındırıyor.

Aslantepe höyüğünde yapılan kazılar sonucunda; M.Ö.3300-3000 yıllarına ait bir kerpiç saray, M.Ö.3600-3500’lere ait tapınak, iki bini aşkın mühür baskısı, kaliteli metal eserler bulunmuştur. Elde edilen veriler göstermektedir ki o dönemde Arslantepe, aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkezdir.

Duvarlarında siyasi gücün tasvir edildiği renkli figürler ve işlenmiş rölyef levhalarla erken devlet sisteminin izlerini de barındıran Arslantepe'de, Mezopotamya ile benzerlik gösteren çok sayıda çanak ve çömlek de kazılardan çıkan eserler arasında yer alıyor.

İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi'nin 1961'den bu yana kazı çalışması yaptığı alanda, kerpiç saray kompleksi gıda dağıtımında kullanılan mühürleme sistemi, dünyada bugüne kadar bulunan en eski kılıçlar devlet sisteminin burada ortaya çıktığını gösteriyor.

Aslantepe'deki kazılara Prof. Dr. Marcella Frangipane başkanlığında italyan bir kazı heyeti tarafından devam edilmektedir. Kazıda ortaya çıkarılan buluntular Malatya Müzesi’nde sergilenmektedir. Ayrıca Geç Uruk Dönemi’ne ait kerpiç Saray Kompleksinin Açık Hava Müzesi haline getirilmesi yönündeki projelendirme çalışması da devam etmektedir. Bu projenin de hayata geçirilmesi ile birlikte Aslantepe, Malatya'nın ve ülkemiz turizmine katkıları olumlu yönde artacaktır.

 

 

by Arkerobox Arkeoloji Setleri