İŞBİRLİKLERİ İÇİN İletİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ
0544 768 5708

Çocuklar İçin Arkeoloji Deneyimi

by Dijital Pazarlama
Çocuklar İçin Arkeoloji Deneyimi

Arkeoloji, Türkçe sözlüğünde; kazı bilimi anlamına gelmektedir. Kazıbilim terimi de yaygın olarak kullanılmaktadır. Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat açısından inceleyen bilimdir. Arkeoloji denildiğinde kişinin algısında sadece tarih ve sanat ile ilgili kazı çalışmaları gelmektedir. Ancak arkeoloji, tarihi eser bulmaktan çok daha fazlasıdır. Modern arkeoloji; biyolojiden genetiğe, fizikten kimyaya, hukuktan sosyolojiye, antropolojiden uzay bilimine uzanan geniş kapsamlı bir alandır. Günümüzde ise neredeyse tüm bilimler için arkeoloji temel alt birim teşkil etmektedir. 

TDK’a göre Arkeoloji kelimesinin kökeni Fransızcadır. ‘Archeologie’ kelimesinden gelmektedir. Fakat aslında arkeoloji kelimesi Eski Yunanca’dır. ‘Arkhaios’ ve ‘logos’ kelimelerinin birleşmiş halidir. ‘Arkhaios’ eski anlamına gelmekte ve ‘logos’ bilgi anlamına gelmektedir. Birleştirdiğimizde ‘eskinin bilimi’ tanımına karşılık gelmektedir. 

Arkeoloji

Arkeoloji Bilimi eskiçağlarda yaşamış insanların nerede nasıl yaşadıkları, ne yedikleri, nelerle ilgilendikleri, neye inandıkları gibi soruların cevabını bulmak ile uğraşır. Amaç onların günümüz yaşantısına etkilerini araştırmaktır. 

Eğitici oyuncak

Arkeolojinin ne olduğu, nasıl tanımlandığı, ne işe yaradığını kısaca paylaştık ancak yetişkinlik evresine gelmeden bunların benimsenmesi önemlidir. Kültürümüzü, mirasımızı ve değerlerimizi bilmek ve korumak her bireyin görevidir. İlk öğrenme deneyimlerinin gerçekleştiği beş yaş ve üzeri bireyler için arkeolojiyi sevdirmeye yönelik oyunlar mevcuttur. Kültürümüzü, tarihimizi küçük yaşlarda çocuklara öğretmek ve benimsetmek oldukça önemlidir. Bu bağlamda Arkerobox Eğitici Kazı Seti ürünleri alanında öncü bir deneyimdir.  Çocukların, dünya kültürel mirasına karşı farkındalıklarını geliştirmek için yenilikçi eğitim metodları geliştirmektedir. Stem eğitimi bilgisi ile geliştirilen oyun çocuklarda motor becerilerinin geliştirilmesinde de oldukça etkilidir. Bir çok kazı sonrası bulunmuş eserlerin yer aldığı geniş çaplı setler mevcuttur. Öncelikle Türkiye’de mevcut olan arkeolojik kazı çalışmaları sonucu bulunan kültürel miras setlerinin ardından alanında yeniden bir yenilik yaratarak global çapta kültürel mirasların çocukların bilişsel ve görsel zenginliklerle öğrenmeleri için ilk adımlarını attı. Macera Serisinde Türkiye’de bulunan kazı deneyimleri ardından Koleksiyon Serisi’nde farklı kutu içerikleri ile yeni yerler eklendi. Son olarak Global Seriler ile Dünya’da bulunan kültürel miras deneyimlerinin kutu oyunları geliştirildi. Sizde bu deneyimi yaşamak için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayınız.

https://www.arkeolojikhaber.com/haber-arkeoloji-nedir-arkeolojinin-tanimi-nasil-yapilmali-13419/ (E.T; 15,02,2022) 

by Dijital Pazarlama